Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας ιστότοπος -ένα website

Προκειμένου να λειτουργήσει ένα website στο διαδίκτυο, χρειάζονται οι παρακάτω διαδικασίες:

Η κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου ή domain name.

Ένα όνομα χώρου δέν ανήκει στο πρόσωπο που το κατοχυρώνει, αλλά εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για όσον καιρό καταβάλλονται τα δικαιώματα χρήσης του.

Η ενοικίαση ενός ιντερνετικού χώρου, όπου θα φιλοξενηθεί το domain μας, το λεγόμενο hosting.

Ο ιντερνετικός χώρος που θα νοικιάσουμε, θα πρέπει να είναι ανάλογος του μεγέθους των αρχείων και του CMS, καθώς και των βάσεων δεδομένων και του mail server που θα φιλοξενηθούν σ’ αυτόν. Θα πρέπει επίσης να χωράει 3-4 daily domain backups. Για όλα αυτά, τις περισσότερες φορές αρκούν λιγότερα απο 3-4 GB στο δίσκο.
Για παράδειγμα, Δικηγορικό Γραφείο που λειτουργεί στους σέρβερς μας, με ευρύτατη χρήση του mail server, χρησιμοποιεί μόλις 2,2 GB, στα οποία εμπεριέχονται 3 daily domain backups και 2 weekly domain backups.
Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με έναν μικρό χώρο που θα τον διαμοιραζόμαστε με άλλους, και στη συνέχεια να προσαρμόζουμε τον χώρο αυτό και τους πόρους του συστήματος που χρησιμοποιούμε, ανάλογα με τις ανάγκες του ιστοτόπου μας.

Μεγάλη σημασία στην κατάταξη ενός website στις μηχανές αναζήτησης, παίζει τόσον η χώρα στην οποία λειτουργεί ο σέρβερ στον οποίο φιλοξενείται αυτό το website, όσο και η IP του.

Στη dsys.gr χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικά datacenters με έδρα το Λεκανοπέδιο Αττικής, και χορηγούμε ξεχωριστή, αποκλειστική (dedicated) ελληνική ip για κάθε κρίσιμο site που φιλοξενούμε.

Η κατασκευή, η ασφάλεια και η συντήρηση του website.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ενός ασφαλούς site που να καλύπτει ακριβώς τις δικές σας ανάγκες, γλυτώνοντάς σας έτσι απο περιττά έξοδα. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις σελίδες μας:

Η ενημέρωση του περιεχομένου του website.

Οι μηχανές αναζήτησης αγαπούν το φρέσκο περιεχόμενο. Σ’ ένα δυναμικό site, η προσθήκη ενός άρθρου για ένα νέο προϊόν μας ή μιά νέα υπηρεσία μας, τουλάχιστον μιά φορά την εβδομάδα, θα βοηθήσει τον ιστότοπό μας να εμφανίζεται αρκερά μπροστά στις μηχανές αναζήτησης, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο mail server.

Παρέχονται τόσοι λογαριασμοί e-mails, ώστε να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια η υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανάλογα με το είδος του ιστοτόπου σας.
Ένα μεγάλο πολυκατάστημα για παράδειγμα, πιθανόν να χρειάζεται κι εκατό, ίσως και παραπάνω, λογαριασμούς e-mails, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του και των υπαλλήλων του.
Για έναν στατικό ιστότοπο όμως, με 5-7 στατικές σελίδες που μεταβάλλουν το περιεχόμενό τους μιά-δυό φορές το χρόνο, οι 100 λογαριασμοί e-mails φαντάζουν υπερβολή. Δέν νομίζετε;